︎
             
            


Editorial
— Le Vif Weekend —
De studentenpopulatie in de wetenschap kent een relatief stabiel vrouw/man evenwicht echter per trede op de academische ladder daalt het aandeel vrouwen